Voorwaarden en tarieven

Vergoeding

Onze werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd en tegen het daarvoor geldende tarief.

Het uurtarief voor onze dienstverlening varieert van € 65 tot € 230, exclusief omzetbelasting. Hierbij wordt rekening gehouden met de benodigde ervaring en de desbetreffende werkzaamheden. Er wordt altijd gekeken naar de specifieke situatie.

Vastgestelde vergoeding

Het uitgangspunt is het aantal bestede uren en het hiervoor geldende uurtarief. Op verzoek zijn wij bereid om een vaste prijsafspraak over onze vergoeding te maken.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn onder andere het maken en voorbereiden van belastingaangiften, een concreet advies op een gegeven casus of het geven van een fiscale mening.

Beroeps- en gedragsregels

G&T Tax Advisers B.V. is bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) aangesloten. Hierdoor zijn wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden aan beroeps- en gedragsregels gebonden. Voor het raadplegen van deze regels wordt verwezen naar www.nob.net.

Identificatieplicht van de cliënt

De overheid heeft bepaald dat u geïdentificeerd dient te worden voordat wij werkzaamheden voor u mogen verrichten. Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken, dan verzoeken wij het volgende aan ons te verstrekken:

  • Voor een privépersoon: een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • Voor een rechtspersoon: een fotokopie van een van een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel alsmede een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger;
  • Politically Exposed Person (PEP)-verklaring.

Op www.nob.net treft u meer informatie omtrent de identificatieplicht.

Algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheid

Onze werkzaamheden worden met inachtneming van de algemene voorwaarden uitgevoerd. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI met een maximum van € 500.000 per schadegeval en per contractjaar een maximum van € 1.000.000.

Schuiven naar boven